ข่าวประกาศ


ฝ่ายรับนักศึกษา - 07 ธันวาคม 2559
เปิดรับสมัครกับนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ฝ่ายรับนักศึกษา - 09 พฤศจิกายน 2558