ข่าวประกาศ


ฝ่ายรับนักศึกษา - 13 ตุลาคม 2559
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 15.30 น.
ฝ่ายรับนักศึกษา - 13 กันยายน 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 30 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 13 พฤศจิกายน 2558
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ดำเนินการตามประกาศอย่างเร่งครัด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 15 ตุลาคม 2558
ขแให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดการสมัครเข้าใจก่อนทำการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา - 08 สิงหาคม 2558