ข่าวประกาศ


ขอให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา - 14 พฤศจิกายน 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 13 ตุลาคม 2559
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 15.30 น.
ฝ่ายรับนักศึกษา - 13 กันยายน 2559