ข่าวประกาศโครงการทุนศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อ่านทั้งหมด  »»
ฝ่ายรับนักศึกษา - 27 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ฯ อ่านทั้งหมด  »»
ฝ่ายรับนักศึกษา - 06 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อ่านทั้งหมด  »»
ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อ่านทั้งหมด  »»
ฝ่ายรับนักศึกษา - 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัครโครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 รอบ1/1 อ่านทั้งหมด  »»
ฝ่ายรับนักศึกษา - 04 กันยายน 2560