ข่าวประกาศ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายรับนักศึกษา - 27 ธันวาคม 2560
ขอให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ฯ ดำเนินการตามประกาศอย่างเร่งครัด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 06 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ สงสัยให้ติดต่อสอบถาม 077-278851 ในวันและเวลาราชการ
ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในเวลา 15.30 น. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ อ่านประกาศให้เข้าใจ
ฝ่ายรับนักศึกษา - 13 พฤศจิกายน 2560
ขอให้ผู้สนใจอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา - 04 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา - 23 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 07 ธันวาคม 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 22 พฤศจิกายน 2559
ขอให้ผู้ได้รับทุนการศึกษา อ่านรายละเอียดให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา - 04 พฤศจิกายน 2559
ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนอ่านรายละเอียดให้เข้าชัดเจน
ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 ตุลาคม 2559