ข่าวประกาศ


ขอให้ผู้สนใจอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา - 04 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา - 23 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 07 ธันวาคม 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 22 พฤศจิกายน 2559
ขอให้ผู้ได้รับทุนการศึกษา อ่านรายละเอียดให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา - 04 พฤศจิกายน 2559
ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนอ่านรายละเอียดให้เข้าชัดเจน
ฝ่ายรับนักศึกษา - 12 ตุลาคม 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 30 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 05 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ฝ่ายรับนักศึกษา - 27 มกราคม 2559
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม)
ฝ่ายรับนักศึกษา - 18 มกราคม 2559
ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ดำเนินการอ่านเอกสารประกาศให้อย่างชัดเจน และดำเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 06 มกราคม 2559
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์อ่านรายละเอียดขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 16 ธันวาคม 2558
ฝ่ายรับนักศึกษา - 20 ตุลาคม 2558