ข่าวประกาศ


ขอให้ผู้สมัครอ่านประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา - 28 ธันวาคม 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 17 กรกฎาคม 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 30 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการอ่านประกาศอย่างละเอียด และสอบสัมภาษณ์ 27 มิถุนายน 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 22 มิถุนายน 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 24 พฤษภาคม 2560
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอ่านประกาศให้เข้าใจอย่างชัดเจน
ฝ่ายรับนักศึกษา - 08 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการอ่านประกาศอย่างละเอียด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 เมษายน 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 08 มีนาคม 2560
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการอ่านประกาศอย่างละเอียด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 22 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 08 มกราคม 2560
ขอให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ อ่านประกาศรายชื่อให้ละเอียด ดำเนินการตามประกาศทุกประการ
ฝ่ายรับนักศึกษา - 14 ธันวาคม 2559
ผู้ที่สนใจสมัคร รบกวนอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา - 18 ตุลาคม 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 15 กรกฎาคม 2559
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์อ่านประกาศอย่างละเอียด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 11 กรกฎาคม 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 11 กรกฎาคม 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 23 มิถุนายน 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 17 มิถุนายน 2559