ข่าวประกาศโครงการเพชรนครินทร์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการเพชรนครินทร์ อ่านทั้งหมด  »»
ฝ่ายรับนักศึกษา - 04 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการเพชรนครินทร์ อ่านทั้งหมด  »»
ฝ่ายรับนักศึกษา - 26 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรับสมัครโครงการเพชรนครินทร์ รอบ 1/2 อ่านทั้งหมด  »»
ฝ่ายรับนักศึกษา - 08 มกราคม 2561