ข่าวประกาศ


ฝ่ายรับนักศึกษา - 13 ธันวาคม 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 30 พฤศจิกายน 2559
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดำเนินการการสอบสัมภาษณ์อย่างละเอียด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 18 พฤศจิกายน 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 04 พฤศจิกายน 2559
รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)เท่านั้น
ฝ่ายรับนักศึกษา - 26 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 ธันวาคม 2558
ฝ่ายรับนักศึกษา - 10 ธันวาคม 2558
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ อาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู) ห้อง UD183 เวลา 08.30 – 09.00 น.
ฝ่ายรับนักศึกษา - 02 ธันวาคม 2558
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการเส้นทางอาชีวสู่รั้วสงขลานครินทร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ในเวลา 13.30 น.
ฝ่ายรับนักศึกษา - 15 พฤศจิกายน 2558
รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)เท่านั้น
ฝ่ายรับนักศึกษา - 26 มิถุนายน 2558