ข่าวรับนักศึกษาต่อ


รับสมัครนักเรียนที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภูมิภาคกลางตอนล่าง 9 จังหวัด ภาคใต้ตอนบนมี 7 จังหวัด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 08 ตุลาคม 2558
จะเปิดระบบให้สมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตค 58 เป้นต้นไป
ฝ่ายรับนักศึกษา - 08 ตุลาคม 2558
ฝ่ายรับนักศึกษา - 30 กันยายน 2558
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ อ่านขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดการสอบให้ละเอียด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 14 กันยายน 2558
ย้อนกลับ  |1 | 2 | 3 | ... 11 | 12 | 13 |  หน้าถัดไป