ข่าวรับนักศึกษาต่อ


รับนักเรียนที่ศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)เท่านั้น
ฝ่ายรับนักศึกษา - 23 กรกฎาคม 2557
ประกาศรับสมัครโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
ฝ่ายรับนักศึกษา - 10 กรกฎาคม 2557
เปิดรับสมัครแล้ว รบกวนน้องๆนักเรียนอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา - 30 มิถุนายน 2557
ขอให้นักเรีนนทำตามปฏิทินที่ได้แจกไป
ฝ่ายรับนักศึกษา - 07 พฤษภาคม 2557
ย้อนกลับ  |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  หน้าถัดไป