ข่าวรับนักศึกษาต่อ


ฝ่ายรับนักศึกษา - 09 มกราคม 2558
ขอให้น้องๆทำตามปฎิทินที่แจกไปให้อย่างถูกต้อง แอดเข้าร่วมกลุ่ม Face Book : Freshy PSU Surat 58
ฝ่ายรับนักศึกษา - 27 ธันวาคม 2557
ฝ่ายรับนักศึกษา - 27 ธันวาคม 2557
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนอ่านประกาศให้ละเอียดอย่างเข้าใจเพื่อที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดในการสอบสัมภาษณ์
ฝ่ายรับนักศึกษา - 16 ธันวาคม 2557
ย้อนกลับ  |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  หน้าถัดไป