ข่าวประกาศ


ฝ่ายรับนักศึกษา - 17 กรกฎาคม 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 30 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการอ่านประกาศอย่างละเอียด และสอบสัมภาษณ์ 27 มิถุนายน 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 22 มิถุนายน 2560