ข่าวประกาศ


ขอให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา - 14 พฤศจิกายน 2560
ขอให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา - 14 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในเวลา 15.30 น. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ อ่านประกาศให้เข้าใจ
ฝ่ายรับนักศึกษา - 13 พฤศจิกายน 2560