ข่าวประกาศ


ฝ่ายรับนักศึกษา - 10 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา - 23 มกราคม 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 13 มกราคม 2560