ข่าวประกาศ


จะประกาศรายชื่อมนวันที่ 25 เมษายน 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 24 เมษายน 2560
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการอ่านประกาศอย่างละเอียด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 21 เมษายน 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 08 มีนาคม 2560