ข่าวประกาศ


ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อ่านเอกสารให้ละเอียด
ฝ่ายรับนักศึกษา - 19 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 15.30 น.
ฝ่ายรับนักศึกษา - 13 กันยายน 2559
ฝ่ายรับนักศึกษา - 15 กรกฎาคม 2559