ข่าวประกาศ


มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการอ่านประกาศอย่างละเอียด และสอบสัมภาษณ์ 27 มิถุนายน 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 22 มิถุนายน 2560
ฝ่ายรับนักศึกษา - 24 พฤษภาคม 2560
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอ่านประกาศให้เข้าใจอย่างชัดเจน
ฝ่ายรับนักศึกษา - 08 พฤษภาคม 2560