ติดต่อเรา

กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา รับนักศึกษาใหม่

สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ 0 7727 8851
อีเมล admission-psusurat@psu.ac.th
เว็บไซต์ entrance.surat.psu.ac.th

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล

สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ 0 7727 8858 หรือ 0 7727 8859
อีเมล tanawan.k@psu.ac.th
เว็บไซต์ reg.surat.psu.ac.th

งานหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์0 7727 8828 หรือ 0 7727 8829
เว็บไซต์ dorm.psu.ac.th/system/surat
จองหอพัก www.surat.psu.ac.th/dorm/dormsurat.html

รับนักศึกษาใหม่