ประกาศผลการสมัครเข้าศึกษา

ผลการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ใช้ระบบการสมัคร TCAS ที่มีจำนวน 5 รอบ

ปฏิทินการดำเนินการรับสมัคร

หมายเหตุ - ขอให้ผู้สมัครดูและตรวจสอบรายชื่อจากประกาศ และดำเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัด

ประกาศผลการคัดเลือก

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โครงการ ประเภท ดำเนินการ ประกาศ Billpayment
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์ระบบ TCAS รอบ 1) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 4 ก.พ.63
 

 

 

โครงการ ประเภท วันที่ดำเนินการ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ(2)ล่าสุด รายชื่อผู้สมัคร  
 
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ 2563
กรณีต้องการแก้ไขเกรดหรือโรงเรียนให้ติดต่อ อ.แนะแนวเพื่อทำหนังสือขอแก้ข้อมูล และส่งมาที่อีเมล์ alongkot.p@psu.ac.th หรือ jakraphop.s@psu.ac.th ส่งมาภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.
รายชื่อผู้สมัคร  
 
โครงการ ประเภท วันที่ดำเนินการ ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ(3) รายชื่อผู้สมัคร  
 
โครงการ ประเภท วันที่ดำเนินการ ประกาศ
     
 
โครงการ ประเภท ดำเนินการ ประกาศ Billpayment
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการเส้นทางอาชีวศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 22 มิ.ย. 63
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการเพชรนครินทร์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 22 มิ.ย. 63
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 22 มิ.ย. 63
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน (รอบพิเศษ) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 22 มิ.ย. 63