ขั้นตอนการสมัคร

กรุณาดำเนินการข้อมูลตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย
--------------------------
โทร 077 278 851

Facebook:รับนักศึกษาใหม่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
--------------------------

1. กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน

ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2563

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "PSU SURAT Seeded Camp 64"


3. ปริ้นใบ Bill Payment เพื่อชำระค่าสมัครค่ายและยืนยันสิทธิ์

น้อง ๆ ที่มีรายชื่อ "ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564 "


4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย


เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่องการเข้าใช้ระบบ Google Meet ออนไลน์