ขั้นตอนการสมัคร

กรุณาดำเนินการข้อมูลตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย
--------------------------
โทร 077 278 851

Facebook:รับนักศึกษาใหม่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
--------------------------

1. กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน

ตั้งแต่บัดนี้ - 13 กันยายน 2562

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

น้อง ๆ ที่มีรายชื่อ แอดเข้ากลุ่ม "PSU Surat Seeded Camp 63"


3. ปริ้นใบ Bill Payment เพื่อชำระค่าสมัครค่ายและยืนยันสิทธิ์

น้อง ๆ ที่มีรายชื่อ "ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562 "


4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย